کسب درامد

فایل هایتان را آپلود کنید و به ازای هر دانلود درامد کسب کنید حداقل اندازه فایل باید 1 مگابایت باشد به مقدار پرداخت به ازای هر اندازه و کشور نگاهی بندازید

Size / Group: 0 KB - 250 MB * 250 MB - 500 MB * 500 MB - 1,000 MB * 1,000 MB+ *
گروه1 ریال40000 ریال45000 ریال50000 ریال55000
گروه2 ریال35000 ریال40000 ریال45000 ریال50000
پرداخت ها به ازای هر 1000 دانلود میباشند

گروه1 = ایران

گروه2 = سایر کشورها